Buradasınız: Ana sayfa - SGK - İşten Çıkarma ve Kıdem Tazminat Hakkı

İşten Çıkarma ve Kıdem Tazminat Hakkı

İşten Çıkarma ve Kıdem Tazminatı Hakkı

SGK uygulamalarına göre işveren işçiyi haklı bir sebep olmazsızın işten çıkarmışsa , işçi haklı sebeplerden dolayı iş sözleşmesini kendisi fesh etmişse ve çalıştığı gün 1 yılı geçmişse kıdem tazminatına hak kazanmıştır.

Normalde işçiler ücret alırken net ücret alırlar.Fakat kıdem tazminatı hesaplanırken çalışanın aldığı ücret brüt olarak hesap edilir.Ayrıca , çalışanın iş yerinde yediği yemek masrafları ve servisle ulaşımını sağlıyorsa ulaşım masrafları saptanarak brüt ücretine eklenir.

İşyerinde ikramiye ve yakacak yardımı gibi uygulamalar varsa bunlarda işçinin brüt ücretine eklenerek brüt giydirilmiş ücret tespit edilir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken bulunan brüt ücret , işçinin çalıştığı yıl miktarı kadar işçiye ödenir.Eğer işçinin ödenecek kıdem tazminatı ilgili bakanlık tarafından belirlenen kıdem tazminatı tavan rakamını aşıyorsa , ödeme bakanlığın belirlemiş olduğu tavan fiyat üzerinden yapılır.Tavanı aşan kısımlar işçiye ödenmez.

Bu işlemler ve hesaplamalar ihbar tazminatı içinde aynı şekilde yapılır.Ancak ihbar tazminatı uygulamasında herhangi bir tavan fiyat olmadığı için çıkan brüt ücret üzerinden ödeme yapılır.

Etiket:

  • maaş sgk tavanını aşıyorsa sgk işten çıkış nasıl yapılır

Comments are closed.

ido kredi