Buradasınız: Ana sayfa - e devlet - AGİ Asgari Geçim İndirimi

AGİ Asgari Geçim İndirimi

1-Hangi Kişiler Asgari Geçim İndiriminden Faydalanır?

x

Aldıkları ücretin vergilendirilmesi gerçek usulde yapılan gerçek kişiler asgari geçim indiriminden faydalanabilir.

Ancak,

Kapsam olarak dar mükellefiyet dahilinde ücret gelirine sahip olanlar,

Herhangi bir ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, Aldıkları ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilmeye tabi olan hizmet erbabları, Hakkında başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler k., 4490 Türk uluslararası gemi sicili k., 4691 Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar, yararlanamazlar. AGİ Nasıl Hesaplanır?

AGİ;

Alınan ücretin kazanıldığı yılın başından beri geçerliliği olan ve sanayilerde çalışmakta olan 16 yaşını doldurmuş işçiler için uygulaması yapılan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına; Mükellefin kendisi için % 50′si, Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u,Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i Diğer çocuklar için % 5′i oranlarında olmak kaydı ile ücretli çalışan kişinin şahsi ve medeni durumu göz önünde bulundurularak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması ile ortaya çıkacak matrahın,uygulanan gelir vergisi tarifesinin 1. gelir dilimine denk gelen %15 ile çarpılması ile bulunan maddi tutar 12’ye bölünerek her bir aya karşılık gelen maddi tutar hesaplanmış olur. Belirlenen bu maddi tutar  ödenecek olan vergiden mahsup edilir.

AGİ; aile fertlerinin, emekli maaşı olanların ve boşananların durumu nasıl dikkate alınacaktır?

 

Çalışan eşlerin ikisinin de ücretli olarak çalışıyor olması durumunda çocuklar yalnızca SGK ‘da bağlı bulundukları oldukları eşin üzerinden bildirimde bulunulacak,

Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecek,

Ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.

Aynı Yıl içerisinde işyeri ve işvereninde değişiklik olan ücretli çalışanlar hangi tarihten başlayarak asgari geçim indiriminden faydalanacaklar?

Bu kişiler yeni  başladıkları işyerlerinde çalışmaya başladıkları aydan başlayarak asgari geçim indiriminden faydalanmaya devam edeceklerdir.

Etiket:

  • eşi bağkurlu olanin asgari geçim indirimi
  • eşi emekli olanın asgari geçim indirimi
  • asgari geim indirimi
  • emekliye asgarı geçim indirimi varmı
  • agi de bağkurlu nasıl değerlendiril
  • bağkurlu agi alır mı

Comments are closed.

ido kredi